dilluns, 20 de febrer del 2012

Publicacions

 Una de les activitats prioritàries de l'associació és la publicació de llibres

Una de les activitats prioritàries de l'associació és la publicació de llibres relacionats amb l'associació, amb activitats realitzades per aquesta o per temes relacionats amb les Terres de l'Ebre, l'objectiu és difondre uns continguts, molt relacionats amb les Terres de l'Ebre, i divulgar-los més enllà d'una exposició o unes jornades que duran un temps determinat.
Els llibres es poden adquirir en les principals llibreries de les Terres de l'Ebre així com a les dependències del Museu de l'Ebre.
També l'associació edita la col.lecció Lletres de l'Ebre, la revista Som i la Guia Turística i Cultural de les Terres i Mar de l'Ebre.

 

El Museu de l'Ebre

Presentació:
 
D'ençà la seua inauguració l'any 1993, el Museu de l'Ebre, és el lloc on s'exposa el resultat del treball dut a terme per les comissions dels Amics i Amigues de l'Ebre, unes exposicions de producció pròpia i altres d'intercanvi o cedides per diferents entitats d'arreu dels Països Catalans. 


El Museu de l'Ebre, disposa de tres sales d'exposició distribuïdes en tres plantes poden així mostrar exposicions de temes diferents a cada planta . S'ha exposat obra d'artistes contemporanis de nom reconegut dins del món de l'art i també d'artistes novells, que després de passar la seua obra pel vist i plau de la comissió d'arts plàstiques, s'han fet mereixedors d'un espai al Museu per a exposar.
En l'àmbit d'exposicions de caràcter històric i etnològic,la major part són de producció pròpia, fruit de l'estudi i l'investigació de la comissió d'història i de col.laboradors.
El seu treball s'ofereix al públic en forma d'exposicions, les quals es posen a disposició de les diferents associacions culturals o ajuntaments en una dinàmica d'intercanvis o de lloguer.

Les parets del Museu, respectant el material en que està construït el pont (ja que està ubicat a l'interior d'un dels pilans) són de formigó blanc.
Les característiques arquitectòniques, fan del Museu de l'Ebre un espai singular que val la pena de visitar.

dimecres, 8 de febrer del 2012PRESENTACIÓ
Amics i Amigues de l'Ebre és una entitat cultural interessada en treballar per les Terres de l'Ebre i en defensar la seua identitat. 


INSTAL-LACIONS
Museu de l'Ebre
Seu social d'Amics i Amigues de l'Ebre

LINIES DE TREBALL
Les activitats d'Amics i Amigues de l'Ebre es canalitzen a través de les Comissions de treball següents :

 COMISSIÓ DEL MUSEU DE L'EBRE
S'encarrega principalment de la programació de les exposicions que es realitzen a l'interior de l'estrep esquerre del Pont del Mil.lenari de Tortosa.COMISSIÓ DE QUALITAT
Promou la innovació, la creativitat i la millora contínua en la gestió empresarial de les organitzacions i entitats socials a través, bàsicament, de la concessió anyal dels Premis de Qualitat ebrenca.
COMISSIÓ D'HISTÒRIA
Promou la recerca històrica i la seva difusió a través de congressos, seminaris, exposicions i publicacions.
COMISSIÓ DEL PATRIMONI
Foment del coneixement directe del patrimoni natural i cultural ebrenc a base de sortides i excursions científiques.Estreps del Pont del Mil·lenari s/n - 43500 - Tortosa - Tel. 977 511 066